Náš příběh

1884

Založení firmy

Vlastimil a Dobroslav Zátkové zahájili u obilného mlýna v Boršově nad Vltavou provoz v tehdy největší těstárně Rakousko-Uherska. V začátcích bylo nutné přesvědčit hospodyně, zvyklé připravovat si těstoviny po 'domácku', že těstoviny vyráběné průmyslově jsou nejméně stejně kvalitní.

1914-1918

1. Světová válka

Těstoviny nebyly zařazeny do tzv. vyživovacího plánu a tak byla těstárna po celou dobu války mimo provoz. Po válce nebyla k dispozici surovina a hlavně byly zpřetrhané obchodní vazby s alpskými zeměmi, když mezi jižními Čechami a Rakouskem vznikla státní hranice. Do té doby vzkvétající podnik ztratil plné dvě třetiny svých původních odběratelů.

Za účelem vybudování nové odběratelské sítě v právě založené ČSR byla zorganizována mohutná reklamní kampaň zdůrazňující přetrvávající prvotřídní kvalitu. Zátkovy těstoviny se opět staly pojmem mezi hospodyněmi.

1929-1939

Modernizace

Rozšíření výroby prostřednictvím prvních automatických strojů, do roku 1939 byly postupně nahrazovány staré výrobní haly novými. Od konce 19.stol do roku 1939 jsou expedovány Zátkovy těstoviny prostřednictvím jisté velkoobchodní firmy v Londýně lodí do Singapuru, protože v konkurzu prokázaly největší odolnost proti snížení jakosti v tropickém malajsijském prostředí.

1939-1945

2. světová válka

Němci zkonfiskovali veškerý majetek rodiny Zátků, potravinářská výroba byla zastavena a nahrazena vojenskou. Původní majitelé se do zdevastovaného mlýna a těstárny směli vrátit až po roce 1945. I tak jen na krátkou dobu.

1987-1989

Socialistická výroba

V roce 1948 byl kombinát znovu zkonfiskován, znárodněn a rodina Zátkova musela odejít do emigrace. Firma je pod názvem "Mlýny a těstárny, s.p., závod 2 Březí" začleněna do státního podniku a stává se střediskem jihočeského mlýnsko-těstárenského průmyslu. Až do roku 1989 se přes omezený rozvoj technické základny dařilo udržet kvalitu výroby a těstárna dál patřila mezi nejlepší v republice.

1991

Znovuzaložení firmy

Bývalý státní podnik je přidělen managementu Mlýnů a těstáren Březí a dědicům rodiny Zátků nejprve do ekonomického pronájmu. Natrvalo jej pak získají formou přímého prodeje k 1. 1.1994.

Prvním předsedou valné hromady se stává dr. ing. Vladimír Zátka. Do provozu byly uvedeny moderní italské vysokoteplotní linky na výrobu krátkých i dlouhých těstovin řízené počítačem se supervysokoteplotním sušením.

2000

Změna právní formy

Ze společnosti s ručením omezeným se stává společností akciovou.

2003

Holding

Firma se stává zakládajícím členem holdingu výrobců těstovin, Europasta B.V. Do něj pak postupně přistupují další významné těstárny z ČR a SR.

2010

Fúze

Završením změn v celkové struktuře společnosti byla v roce 2010 fúze všech společností skupiny do jedné firmy, současné společnosti Europasta SE.

Bezprostředně po fúzi firem došlo k realizaci vstupu strategických partnerů. Novými akcionáři s 50 % akcií se staly dvě významné evropské těstárenské společnosti Cerealis Produtos Alimentares (Portugalsko) a Gallo Productos Alimenticios (Španělsko).

2021

Inovace a modernizace

Společnost dlouhodobě investuje do rozvoje, inovuje a modernizuje výrobu. Linky jsou dnes již plně automatizované. Důraz je kladen na kvalitu a ekologii. Těstoviny se začaly vyrábět výhradně z podestýlkových vajec, a tak je tomu dodnes. Lpíme na zachování tradice a českosti, ale neusínáme na vavřínech. Budujeme jak výrobu a technologie, tak celkový design značky Zátkovy.

2023

Zátkovy součástí Europasta a.s.

V roce 2023 se značka Zátkovy stává součástí nově vzniklé společnosti Europasta a.s. Hlavními akcionáři Europasta a.s. jsou portugalská těstárenská společnost Cerealis Produtos Alimentares a česká společnost pana Ing. Pavla Hrdiny, PH Finance, s.r.o.

Rodina Zátkova

Hynek Zátka byl podnikatelem duší i srdcem. V dobách, kdy v Paříži ještě nestála „Eiffelovka“ a elektrické osvětlení zdaleka nebylo běžnou součástí života, se mu podařilo změnit zažité zvyky tehdejších hospodyněk. Byl vskutku činorodý. Nejprve začal podnikat se solí, zemědělskými plodinami a sádrou. Dařilo se mu, a tak ve své podnikatelské cestě pokračoval. V Březí u Boršova nad Vltavou zrekonstruoval mlýn, který se stal základnou pro budoucí podnikání rodiny Zátků.

Hynek se oženil s Terezií Hansovou, dcerou českobudějovického měšťana. Měli spolu syny Ferdinanda, Vlastimila, Dobroslava a Augusta. Synové pro něj byli jasnou inspirací. Tito malí „rošťáci“ milovali maminčiny tradiční nudle s mákem, ale příprava byla pracná. Pan Hynek Zátka, muž na tu dobu velmi pokrokový, chtěl nejen své milované ženě, ale prakticky všem hospodyňkám ušetřit čas. Rodinný mlýn prosperoval, a továrna na těstoviny tak byla jasnou volbou. O její provoz se pak zasloužili hlavně synové Vlastimil a Dobroslav, kteří převzali rodinnou firmu, a díky nimž vznikl dodnes používaný název Bratři Zátkové.

Hynek i jeho synové si už v té době silně uvědomovali, že je nutné bojovat za svou vlast a hrdě se hlásit k českému národu. I to utvářelo silný podnikatelský příběh rodiny Zátků. V proměnách doby, změnách v politickém spektru i státním zřízení rodina často čelila nesnázím. Její odhodlání ale zvítězilo. Těstárna prosperovala. Od roku 1884 ušla továrna na těstoviny pořádný kus cesty a dodnes se hrdě drží své tradice. Zátkovy těstoviny jsou kompletně vyrobeny v České republice a přináší radost do všech českých domácností a rodin. A dnes chutnají stejně dobře jako před lety.